Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Skolan i rörelse-priset 2019 till Lojo stad

Södra Finland

Det regionala Skolan i rörelse-priset i södra Finland gick i år till Lojo stad. Regionförvaltningsverket i Södra Finland valde utgående från distriktsidrottsorganisationers framställning Lojo stad till mottagare av priset.

Skolan i rörelse-prisets storlek är 2 500 euro och priset är avsett att användas till att främja fysisk aktivitet bland eleverna eller hela skolgemenskapen. Priset beviljas ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Lojo stad har på ett långsiktigt och målmedvetet sätt arbetat för att verksamhetskulturen i skolorna ska bli mera inriktad på fysisk aktivitet. Stadens alla skolor deltar i programmet Skolan i rörelse. Staden har anställt en koordinator som har till uppgift att stöda skolorna i genomförandet av Skolan i rörelse-aktiviteter. Dessutom har Lojo stad producerat en materialbank för skolor i rörelse som stöder ökningen av rörelse under skoldagarna.

I Lojos skolor i rörelse har eleverna möjlighet att röra på sig under en timmes tid om vardagarna. Man har ökat de fysiska aktiviteterna i samband med skolresor och väntetider. I Lojos skolor i rörelse har man dessutom beaktat att eleverna skall vara delaktiga, jämlika och likvärdiga.

Barn i skog.

Barn spelar.

Foton: Lojo stad.

 

Ytterligare information:

överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland


Uppdaterad