Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar forum för gårdstillsyn och tillstånd samt besök på svingård den 23 september 2019 i Seinäjoki

Västra och Inre Finland

Forum för gårdstillsyn och tillstånd för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, de österbottniska producenterna och producentorganisationerna sammanträder den 23 september 2019 i Seinäjoki. Dagen inleds med ett besök vid svinproduktionen på Pentti Honkalas gård i Nurmo i Seinäjoki och under eftermiddagssammanträdet behandlas aktuella ärenden från fältet och myndigheterna.

Svinproduktionen är ett aktuellt ämne, eftersom en diskussion om ansvarsfull inhemsk produktion pågår. Producenternas ansvarsfulla verksamhet har också en betydande roll i bekämpningen av djursjukdomar såsom afrikansk svinpest i vårt land. Svinproduktionen i Finland har status som ett nationellt kvalitetssystem, vilket är sällsynt inom EU. Morgonens besöksmål är en gård som har fött upp svin sedan 2002 och som i takt med att lokalerna förnyats strävat efter att ta hänsyn till svinens välmående i synnerhet vad gäller golvkonstruktionerna. Även Ina Toppari, verksamhetsledare för Djurens hälsa ETT rf, deltar i gårdsbesöket.

Under eftermiddagen fortsätter forumet med ett sammanträde, där bl.a. regionförvaltningsverkets planer för livsmedelstillsynen och tillsynen av djurens hälsa och välbefinnande tas upp på föredragningslistan. Deltagarna får också höra ett inlägg om säkerhet i samband med byggande vid lantgårdar. Även NTM-centralen, Livsmedelsverket och producentorganisationerna presenterar sina aktualitetsöversikter.

Forumet är redan en etablerad kanal för informationsutbyte

Forumet för gårdstillsyn och tillstånd är redan inne på sitt åttonde verksamhetsår. Uppdraget för forumet är förutom informationsstyrning, kommunikation och utbyte av erfarenheter att utveckla inspektionssituationerna samt att förbereda en gemensam ståndpunkt för ministerierna och de centrala ämbetsverken. Forumet fick sin början 2011, då ett akut behov av ett gemensamt förhandlingsbehov observerades. Eftersom diskussionen konstaterades vara god har verksamheten fortsatt varje år. Regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen är ordförande för forumet.

Medierna är välkomna med på gårdsbesöket den 23 september 2019 kl. 10−11.00 vid Pentti Honkalas gård, Keskinurmontie 64, 60550 Seinäjoki. Det är möjligt att göra eventuella intervjuer i samband med och omedelbart efter gårdsbesöket. Vi ber er bekräfta ert deltagande senast den 20 september 2019 kl. 16.

Mer information och anmälan:

Utvecklingschef Harri Varhama, tfn 0295 018 558, fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad