Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Morsdagsmedalj till 35 mammor 

På mors dag får 35 mammor morsdagsmedalj för sitt värdefulla arbete för barn och familjer. Av de mammor som premieras är största delen födda på 1950-talet, men flera är också födda på 1970-talet.

I år premieras 35 mammor på mors dag med Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors. Medaljerna överräcks av republikens president på en morsdagsfest som ordnas den 12 maj i Vita salen i Helsingfors. Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila framför statsmaktens hälsning på festen. Festtalet hålls av Mannerheims Barnskyddsförbunds ordförande Mirjam Kalland.

Medaljmottagare:

Åland
Eriksson, Gunnel Anne-Maj, Hammarland

Södra Finland
Hartikainen, Pirjo Hannele, Esbo
Heikkinen, Sanna Tellervo, Orimattila
Hjelt, Helena, Helsingfors
Kiviranta, Miia Matilda, Hyvinge
Kujansuu, Laila Elina, Loppi
Kärkkäinen, Maire Anneli, Vanda
Lovén, Mari Susanna, Sjundeå
Nieminen, Sirkka Sinikka, Padasjoki
Nordberg, Helena Valborg, Lappträsk
Palmu, Miia Marjaana, Hausjärvi
Somervuori, Mervi Elisabet, Kyrkslätt
Vendelin, Raili Marja, Högfors
Välimäki, Ulla Maija, Helsingfors

Östra Finland
Kosunen, Rauni Maria, Heinävesi
Penttonen, Aino Annikki, Keitele
Suhonen, Hilkka Orvokki, Leppävirta
Vänttinen, Leena Annikki, Varkaus

Lappland
Heikkilä, Riitta Helena, Kolari
Näkkäläjärvi, Riitta Anneli, Enare

Sydvästra Finland
Hietaoja, Seija Eliisa, Kankaanpää
Levonen, Eila Hagar, Kankaanpää
Ollula, Sinikka Liisa, Vittis
Piiroinen, Anne-Kristina, Nådendal
Vallenius, Ulla Liisa, Somero

Västra och Inre Finland
Järvelin, Else Kaarin Anneli, Tammerfors
Katajamäki, Paula Katarina, Mänttä-Vilppula
Keskinen, Leena Maria, Sastamala
Lähdesmäki, Elina Kyllikki, Kauhajoki
Majsjö, Bawmar, Korsnäs
Mortensen, Aune Raija-Liisa, Halso
Salomäki, Lahja Inkeri, Lappo

Norra Finland
Hyväri, Irja Emilia, Brahestad
Keränen, Arja Leena Tuulikki, Sievi
Niemelä, Helinä Anneli, Haapavesi

Bland årets medaljmottagare finns storfamiljsmammor, ensamförsörjare, foster- adoptiv- och stödföräldrar samt mammor till barn med särskilda behov. De deltar också aktivt i samhälls- och frivilligverksamhet och arbetar därmed för barn och ungas väl också på ett bredare plan. Största delen av mammorna är födda på 1950-talet, men flera är också födda på 1970-talet.

Morsdagsfesten i Vita salen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet. Mer information (på finska) på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats och av koordinatorn för organisationsarbete Heidi Kukkola (heidi.kukkola(a)mll.fi, tfn 050 4718711) och
kommunikationschef Maria Gnosspelius (maria.gnosspelius(a)mll.fi, tfn 050 325 6126).


Grunder för beviljande av och ansökan om morsdagsmedalj

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt tryggat omsorgen och omtanken om andra. 

Målsättningen är att personerna som premieras med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, t.ex. förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden och olika minoritetsgrupper. Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Antalet barn är ingen avgörande grund för att premieras. Också adoptiv- och fostermammor kan premieras. Avsikten är inte att förläna morsdagsmedaljer till personer som är uppfostrare genom sitt yrke.

Då mottagarförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan vara initiativtagare till ansökan om medalj, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annat samfund.

Kandidatförslagen lämnas in till regionförvaltningsverken varje år i början av november. Regionförvaltningsverket skickar förslagen vidare för behandling till social- och hälsovårdsministeriet. Ministern framställer en del av förslagen till riddarordnarna.

Förslagen lämnas in på riddarordnarnas ordensförslagsblankett tillsammans med social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Information om hur förslag lämnas in finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats under Morsdagsmedaljer. 

Riddarordnarnas kanslis meddelande (på finska) om medaljmottagarna.


Ytterligare information från respektive regionförvaltningsverk

Södra Finland (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210

Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Lappland (Lappland)
avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)
planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526

Norra Finland (Kajanaland, Norra Österbotten)
överdirektörens assistent Etta Väisänen, tfn 0295 017 549, planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592

fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 


Uppdaterad