Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Biblioteksåret 2018: antalet e-böcker, ungdomsböcker och evenemang ökar

Sydvästra Finland

Statistiken över de allmänna biblioteken för året 2018 blev klar den 1 april. Utlåningen av e-böcker och e-tidningar ökar i Sydvästra Finland. Också barnlitteratur lånas flitigare än tidigare. Bibliotekets roll som en gemensam plats för medborgarna har stärkts tack vare mångsidiga evenemang och utbildningar.

Biblioteksantalet i Egentliga Finland och Satakunta är på samma nivå som tidigare (43 huvudbibliotek och 72 närbibliotek). I och med att de meröppna biblioteken har ökat har bibliotekens öppethållningstimmar trots allt ökat nästan åtta procent på ett år, från 222 990 timmar till 240 500 timmar. Meröppettiderna utgör redan nästan en tredjedel av all öppethållning.

Användningen av meröppna bibliotek kan också ses som en liten ökning i antalet besökare och lån. Den öppethållningstid då personalen är närvarande har minskat en aning (- 2,3 %).

Användningen av e-böcker och e-tidningar ökar fortsättningsvis

I hela landet lånade man 15,4 lån per invånare. I Sydvästra Finland ökade totalutlåningen cirka 2,5 procent och var 16,05 per invånare.

Också utlåningen av elektroniska böcker och tidningar växer fortsättningsvis. Ökningen av e-böcker var så mycket som 63 procent och för e-tidningarna 38 procent. De elektroniska böckernas andel av samtliga boklån är emellertid alltjämt liten, cirka en procent.

Utlåningen av musikinspelningar och filmer fortsatt att sjunka (-8,7 % och -3 %). Olika direktuppspelningstjänster har blivit vanligare och det har redan under flera års tid påverkat den sjunkande trenden.

Satsningar på barns och ungas läslust

I biblioteken har man allt mer ägnat uppmärksamhet åt barns och ungas läskunskap och läsande. Arbetet har också gett resultat. Utlåningen av böcker för barn och unga ökade med över fem procent i Sydvästra Finland.

Oron över att fritidsläsningen bland barnen avtar fick biblioteken att satsa också på anskaffningen av skönlitteratur och faktaböcker, samlingarna ökades för faktaböckernas del med 11 procent och skönlitteraturens del med 24 procent jämfört med 2017.

Evenemangen och utbildningarna allt populärare

Bibliotekens evenemangsverksamhet har utvidgats från föregående år. I de 4 818 evenemang som biblioteken i Sydvästra Finland ordnade deltog över 133 594 personer. Dessutom ordnade andra aktörer evenemang (1 137 st.) i biblioteken.

Statistikföringen av evenemangen gjordes exaktare år 2018 och första gången fick vi reda på vad som händer i biblioteken:

  • Litteratur och främjande av läsning: 2 805 evenemang, 58 008 deltagare
  • Världsåskådnings- eller samhällstema: 198 evenemang, 3 481 deltagare
  • Övrig kultur: 747 evenemang, 35 608 deltagare
  • Övriga: 1 068 evenemang, 36 497 deltagare

Också innehållen i utbildningarna för biblioteksanvändare statistikfördes noggrannare än tidigare. Biblioteken ordnade totalt 3 997 utbildningar och i dem deltog 65 099 personer.

  • Mångsidiga läsfärdigheter: 1 310 utbildningar, 27 491 deltagare
  • Informationssökning, användning av data- och kommunikationsteknologi och digital teknologi, biblioteksanvändning: 2 361 utbildningar, 33 028 deltagare
  • Övriga: 326 utbildningar, 4 580 deltagare

Bland regionförvaltningsverkens uppgifter hör att följa upp och främja biblioteksverksamhet genom exempelvis fortbildning för bibliotekspersonal och genom att bevilja biblioteken understöd för utvecklingsverksamhet. Regionförvaltningsverket utvärderar dessutom bibliotekstjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Bibliotekstjänsterna är när- och basservice. Högklassiga bibliotekstjänster främjar delaktighet, välmåga och en god vardag bland invånarna.

Ytterligare information:


Uppdaterad