Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Biblioteksstatistiken för 2018 har offentliggjorts

Meröppettiderna och användningen ökar

Biblioteksantalet har hållits nästan oförändrat, men tack vare meröppna bibliotek ökade antalet öppettimmar avsevärt under året. Ökningen var 9 % jämfört med året innan, medan meröppettiderna ökade med så mycket som 47 %. De procentuella ökningarna har gått i samma riktning sedan redan 2014, från den tiden har meröppettiden nästan tiodubblats. Nu täcker meröppettiderna redan nästan en tredjedel av all öppethållning. Öppethållningen med närvarande personal har minskat en aning (- 1,6%). Även om meröppettiderna och användningen ökar så har det inte statistiskt sett ökat bibliotekens utlåning eller antalet besök.

Bibliotekens utlåning av musik och filmer minskar medan e-materialanvändningen ökar

Bibliotekens utlåningssiffror har sjunkit en aning. Totalutlåningen var 15,4 lån per invånare. Nedgången beror på att utlåningen av musikinspelningar (-13 %) och filmer (-9 %) fortsättningsvis minskar kraftigt. Utlåningen av dem har minskat redan under flera års tid i och med att användningen av direktuppspelningstjänsterna (Yle Arenan, Netflix, Spotify osv.) har blivit vanligare. Utlåningen av böcker har däremot till och med ökat en aning sedan året innan.

Användningen av e-böcker (+42 %) och e-tidningar (+63 %) ökar fortsättningsvis kraftigt även om deras andel av den totala utlåningen och samlingarna alltjämt är liten. Utlåningen av e-böcker utgör lite över en procent av all bokutlåning.

Böcker köptes in särskilt för barn

I fjol satsade biblioteken särskilt på material för barn. Oro för att barnens intresse för fritidsläsning avtar har fått biblioteken att satsa på anskaffning av skön- och faktalitteratur, båda ökade klart med 11 % och 12 %. Också utlåningen av material för barn ökade en aning, ca 3 %.

Man deltar oftare än tidigare i användarutbildning och evenemang

Bibliotekens evenemangsverksamhet har utvidgats från året innan. Antalet deltagare i evenemangen uppgick till nästan en miljon. Statistikföringen gjordes exaktare och för första gången fick vi dessutom reda på vilka evenemang som biblioteken ordnar:

  Antal evenemang Antal deltagare
Litteratur och främjande av läsning 21 722 406 038
Evenemang med världsåskådnings- eller samhällstema 1 911 40 522
Övriga kulturella evenemang 6 663 262 915
Övriga evenemang 6 789 249 791
Totalt 37 085 959 266


Också andra aktörer ordnade många evenemang i biblioteken (ca 13 000 st.).

Också innehållen i bibliotekens användarutbildningar statistikfördes exaktare än tidigare:

  Antal utbildningar Antal deltagare
Mångsidiga läsfärdigheter 12 014 244 776
Undervisning i informationssökning, användning av informations- och kommunikationsteknologi och digital teknologi, undervisning i biblioteksanvändning 16 930 194 506
Övriga utbildningar 1 906 30 579
Totalt 30 850 469 861

 

De allmänna bibliotekens statistik över 2018 färdigställdes den 1 april och finns på adressen: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot och http://tilastot.kirjastot.fi.

Ytterligare information:

Överinspektör Antti Seppänen, tfn 0295 016 354
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad