Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Nytt nätverk för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn

Regionförvaltningsverken har initierat ett samarbetsnätverk som ska behandla informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn. Alla sakkunniga och förmän inom bibliotekssektorn och alla som är intresserade av att utveckla bibliotekens verksamhet är välkomna att delta i nätverket. Ett inledande seminarium på finska ordnas den 4 juni för alla intresserade.

Syftet med nätverket för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn är att få till stånd mer diskussion om utvecklingen av bibliotekens verksamhet och större kunskap om vad som avses med informationsbaserad ledning. Informationsbaserad ledning innebär att ledningen och utvecklandet av en organisation baserar sig på information. Detta är aktuellt inom bibliotekssektorn på grund av att mängden information ökar i en snabbt föränderlig omvärld. Det krävs kunskap och diskussion om ämnet för att dra nytta av all den information som finns till hands. Bibliotekens värdorganisationer, exempelvis kommuner och högskolor, leder sin verksamhet baserat på information, vilket gör att kraven på detta ökar också i biblioteken.

För nätverkets arbete har regionförvaltningsverket skapat webbplatsen Kirjastojen tietojohtaminen, som innehåller information om idén bakom nätverket och aktuellt inom informationsbaserad ledning. Webbplatsen kommer att kompletteras senare med svenskspråkigt material.

Inledande seminarium (på finska) den 4 juni – delta i Helsingfors eller på distans

Nätverksarbetet inleds med ett seminarium den 4 juni klockan 9.30─16.00 på Böle bibliotek i Helsingfors. Man kan också delta i seminariet på distans. På seminariet presenterar vi nätverket och olika aspekter på bibliotekens verksamhet och informationsbaserad ledning.

Anmälan och ytterligare information om seminariet

Ytterligare information:

Förfrågningar från hela landet:
Överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395,
fornamn.efternamn@rfv.fi, RFV i Lappland


Uppdaterad