Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har nytt faxnummer

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor (Tavastehus, Helsingfors och Kouvola) har i fortsättningen ett gemensamt e-faxnummer (exklusive arbetarskyddet). E-faxnumret är 0295 016 661. De gamla ortspecifika faxnumren togs ur bruk vid utgången av november.

Ytterligare information:
specialplanerare Hannu Vähätalo, tfn 0295 016 079
RFV i Södra Finland


Uppdaterad