Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Välskött förebyggande rusmedelsarbete minskar social ojämlikhet

Alla kommuner sköter inte sina lagstadgade uppgifter gällande förebyggande rusmedelsarbete. Reformerna under de senaste åren har utöver nya möjligheter också inneburit nya utmaningar när det gäller att främja hälsa och välfärd och genomföra förebyggande rusmedelsarbete. Nästa vår utreder regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd hur kommunerna för nuvarande sköter sina uppgifter enligt lagen om organisering av förebyggande rusmedelsarbete.

Enligt utredningen år 2016 fanns det brister i kommunernas sätt att ordna det förebyggande rusmedelsarbetet. Strukturerna som stöder verksamheten var svaga i många kommuner och det fanns betydande brister i hur man skötte de lagstadgade uppgifterna. Regionförvaltningsverket skickade ett brev till kommunerna i oktober 2019 där det sporrar kommunerna att verkställa sina uppgifter enligt lag.

Kommunen har en klar lagstadgad skyldighet inom det förebyggande rusmedelsarbetet

Det förebyggande rusmedelsarbetets mål är att förebygga och minska användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, droger och problematiskt penningspel samt skador orsakade av dem. Varje kommun ska ha utsett ett organ som ansvarar för förebyggande rusmedelsarbete. Det egentliga arbetet görs ofta av en sektorsövergripande arbetsgrupp som är utsedd av organet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen årligen göra en välfärdsberättelse där man också beskriver läget inom förebyggande rusmedelsarbete. Arbetets målsättningar och åtgärder ska dessutom tas upp som en del i kommunens viktiga planer. Långsiktigt och högklassigt förebyggande arbete förbättrar individernas hälsa och välfärd, vilket med tiden minska kostnaderna för bl.a. social- och hälsovården.

Kommunernas ansvar för förebyggande rusmedelsarbete grundar sig på flera lagar: bl.a. kommunallagen, lagen om organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet och hälso- och sjukvårdslagen.

Stöd för organisering av förebyggande rusmedelsarbete

Enligt lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet omfattar regionförvaltningsverkets uppdrag att

  • leda den förebyggande missbrukarvården på sitt område,
  • planera och utveckla den i samarbete med andra myndigheter och organisationer
  • stöda kommunerna i sitt område i utvecklingen och genomförandet av förebyggande rusmedelsarbete.

Enkäten som görs på våren är en viktig metod för regionförvaltningsverken att vägleda kommunerna.

Handlingsprogrammet för förebyggande rusmedelsarbete stöder och vägleder såväl regionförvaltningsverken som kommunerna i utvecklingen och planeringen av övergripande förebyggande rusmedelsarbete.

Förebyggande rusmedelsarbete i regionförvaltningsverken
Nuläget och framtiden inom kommunernas förebyggande rusmedelsarbete:
Resultat av kommunenkäten år 2016  (på finska)
Regionala rapporter (på finska): Södra Finland,  Östra Finland, Lappland, Sydvästra Finland, Norra Finland, Sydvästra och Inre Finland   
Handlingsprogrammet för förebyggande rusmedelsarbete (på finska)
Kommunallag
Lag om organiseringen av förebyggande rusmedelsarbete
Hälso- och sjukvårdslag


Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
överinspektör Heli Heimala, tfn 0295 016 115

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör för hälso- och sjukvården Anne Kejonen, tfn 0295 016 908

Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektör för socialvården Lahja Harju, tfn 0295 017 386

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektör Minna Lainia-Peltola, tfn 0295 018 023

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektör Irmeli Tamminen, tfn 0295 018 596

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559

fornamn.efternamn@rfv.fi

Riksomfattande information om läget inom förebyggande rusmedelsarbete:
Institutet för hälsa och välfärd, utvecklingschef Teija Strand, tfn 0295 247 061
fornamn.efternamn@thl.fi

 


Uppdaterad