Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Användningen av e-böcker och e-tidningar ökade år 2018

Västra och Inre Finland

Användningen av e-böcker ökade med 48,6 % och e-tidningar med över 100 % från år 2017 i biblioteken i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. I slutet av år 2018 fanns det i bibliotekens samlingar över 21 000 e-böcker att låna ut.  E-tidningar som lästes hemma eller på andra ställen utanför biblioteket lästes totalt över 635 000 gånger.

De meröppna biblioteken gör biblioteken ännu tillgängligare än förut

Mängden bibliotekstjänster som främjar användningen av meröppna bibliotek har ökat. Antalet meröppettimmar ökade över 51 % år 2018. År 2018 ökades tillgängligheten till bibliotekstjänsterna med hjälp av statsunderstöd i exempelvis Kortesjärvi, Keuru, Mänttä-Vilppula och Halso.

Utlåningen av böcker har ökat

Utlåningen av böcker har ökat även om totalutlåningen minskar till följd av avtagande efterfrågan på musik- och filmmaterial. Utlåningen av dylikt material har minskat redan under flera år i och med att olika direktuppspelningstjänster har blivit vanligare. I biblioteken i regionförvaltningsverkets område gavs totalt över 21 miljoner lån, alltså 17,38 lån per invånare medan antalet böcker som lånades ut var 13,8 stycken per invånare.

Man ägnade uppmärksamhet åt barns och ungas läsfärdigheter och läsning och dessutom gjordes förtjänstfullt projektarbete för att öka deras läslust. Arbetet gav också resultat, för utlåningen av böcker för barn och unga ökade med över 2 %. Utlåningen av faktaböcker för barn och unga ökade 6 %.

 

 

RFV Västra och Inre Finland, 2018

RFV Västra och Inre Finland, 2017

Total utlåning

21 349 669

21 325 652

Utlåning, böcker

16 958 020

16 697 553

E-böcker, antal användningar (utlåning)

172 876

116 336

E-tidningar, antal användningar (utlåning)

636 231

311 545

Fysiska besök

10 811 585

10 772 031

Webbesök

6 266 573

5 653 591

Evenemang

10 171

                                                    9 193

Meröppettimmar

                                             135 936

                                                   89 713

Verksamhetskostnader, €/invånare

                                                 62,93

                                                     61,58

 

De allmänna bibliotekens statistik över 2018 färdigställdes 1.4.2019 och kan läsas på adressen: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot och http://tilastot.kirjastot.fi.

 

Ytterligare information:
överinspektör Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818
överinspektör Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
fornamn.efternamn@rfv.fi
 

 

 

 


Uppdaterad