Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Understöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil

Hos regionförvaltningsverket kan man söka understöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil för år 2020.

Det främsta målet med understödet är att öka mängden idrott och fysisk aktivitet i olika livsskeden, särskilt bland dem som rör på sig lite. Med utvecklingsunderstöd för motionsinriktad livsstil stöder man lokala utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil bland personer inom olika ålders- och befolkningsgrupper och ökar den fysiska aktiviteten bland befolkningen enligt rekommendationerna. Projektet kan vara avsett för en enskild målgrupp eller aktiviteten kan exempelvis vara naturmotion eller familjemotion som enligt fenomen kombinerar olika ålders- och målgrupper.

Huvudfokus för ansökan år 2020 är småbarnspedagogiken i rörelse, vuxna i rörelse och Evigt i rörelse, vars mål är att bevara och förbättra äldre personers funktions- och rörelseförmåga.

Understödet är avsett för kommuner och registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Ansökningstiden är 25.10. - 29.11.2019 till kl. 16.15. Ansökan om understöd görs i regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/.

Ansökningsanvisningen och information om utvecklingsunderstödet finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Information om regionförvaltningsverkets understöd för ungdomsverksamhet, bibliotek och motionsprojekt finns på webbsidan http://www.aviavustukset.fi/. På webbsidan vid punkten material finns dessutom en inspelning av infotillfället för Motionsinriktad livsstil som hölls den 30.10. Där presenterades ansökningsanvisningen, de nya understödssidorna och aktuella projekt.
 

Ytterligare information:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland: inspektör för bildningsväsendet Ilpo Piri, tfn 0295 016 559
Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: inspektör för bildningsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822, överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad