Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Handlare av värdekonst ska söka sig till registret för övervakning av penningtvätt från och med december

Övervakningen av penningtvätt effektiveras genom att föra företag och privata näringsidkare som säljer, köper och förmedlar värdekonst under regionförvaltningsverkets övervakning.

I och med en ändring av penningtvättslagen måste konsthandlare som säljer eller förmedlar värdefull konst följa lagens förpliktelser när en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Tidigare omfattades konsthandlare av lagen endast då de tog emot kontanta betalningar på minst 10 000 euro.

Konsthandlare som ändringen berör kan vara konstgallerier som säljer, köper eller förmedlar konst som affärs- eller yrkesverksamhet, personer som säljer konst med firmanamn samt antikaffärer och auktionskammare som säljer, köper eller förmedlar konst. Förpliktelserna gäller också aktörer som säljer, förmedlar eller förvarar konst via frihamnar. En frihamn är en begränsad del av en hamn och för de varor som går genom den gäller en särskild tullbehandling.

Lagen innebär flera förpliktelser för företag

Konsthandlare ska alltså följa lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism för betalningar som överstiger 10 000 euro. Detta betyder till exempel att företag är ansvariga för

  • att känna och identifiera kunden 
  • att följa kundens verksamhet under kundförhållandet
  • att uppskatta och upptäcka risker för penningtvätt i den egna verksamheten
  • att utifrån dessa utarbeta en riskbedömning och anvisningar för att undvika risker
  • att utreda kundens faktiska förmånstagare
  • utbilda sin personal
  • att med låg tröskel meddela om tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt
  • att ansöka om registrering i regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt.

Att försumma registreringsplikten och andra förpliktelser i lagen om penningtvätt leder till lagenliga sanktioner.

Förpliktelsen att registrera sig i regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt inleds 1.12.2019. Övergångstiden är två veckor, registrering ska alltså ansökas senast 14.12.2019. Man ansöker om att upptas i registret i regionförvaltningsverkets e-tjänst på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Att registrera sig i registret för övervakning av penningtvätt gör regionförvaltningsverkets övervakningsarbete effektivare. Detta gör också kontakten mellan regionförvaltningsverket och de rapporteringsskyldiga, angående anvisningar och förmedling och insamling av uppgifter, smidigare.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar nationellt att lagen om penningtvätt följs. Målet med lagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. Lagförändringen som berör konstaffärer grundar sig på nationellt verkställande av EU:s femte penningtvättsdirektiv.

Ytterligare information:


Uppdaterad