Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Annomen Oy beviljades avbrott i verkställandet av beslutet om registrering i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket har avbrutit verkställandet av beslutet där regionförvaltningsverket inte godkände Annomen Oy:s registrering i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

Regionförvaltningsverket har den 25 september 2019 meddelat ett beslut där Annomen Oy:s registrering i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet avslogs. Beslutet skulle följas och indrivningsverksamheten upphöra den 30 oktober 2019 om överklagningsmyndigheten inte bestämmer annat. Regionförvaltningsverkets tidigare pressmeddelande kan läsas här.

Annomen Oy har den 18 oktober 2019 lämnat en begäran om omprövning till regionförvaltningsverket och en ansökan om att avbryta och förbjuda verkställigheten. Regionförvaltningsverket har beviljat avbrott i verkställigheten den 30 oktober 2019. Verkställigheten avbryts tills regionförvaltningsverket meddelar beslutet gällande begäran om omprövning. Regionförvaltningsverket bestämmer om verkställigheten av beslutet i sitt beslut gällande omprövningsbegäran.

 

Ytterligare information:

överinspektör Sinikka Laaksonen
överinspektör Risto Pennanen
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket


Uppdaterad