Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Alkoholserveringen vid sommarevenemang – ansök om serveringstillstånd i tid

Det är bäst att lämna in ansökan om serveringstillstånd för sommarens evenemang till regionförvaltningsverket i god tid. På våren och i början av sommaren kommer det in betydligt fler tillståndsansökningar än under övriga tider på året.

Behandlingen av en tillståndsansökan tar normalt några veckor, men under bråda tider förlängs behandlingstiderna. Det är skäl att fylla i ansökan inklusive bilagorna med omsorg enligt anvisningarna. En omsorgsfullt uppgjord ansökan som innehåller nödvändiga bilagor gör behandlingen av ärendet smidigare. Bland bilagorna ska man inte glömma en omsorgsfullt utarbetad plan för egenkontroll av serveringen. Planen för egenkontroll är en förutsättning för att tillståndet ska kunna beviljas.

Blanketterna hittas på regionförvaltningsverkets webbplats under blanketter. Serveringstillstånd söks med blanketten Ansökan om att få servera alkoholdrycker medan planen för egenkontroll ska skrivas i blanketten Plan för egenkontroll av serveringen av alkoholdrycker.

Den reformerade alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018. I och med reformen är det möjligt att ha ett gemensamt serveringsområde om en av sökandena anmäler att den ansvarar för övervakningen av området. Man ska ansöka om tillstånd för ett gemensamt serveringsområde hos regionförvaltningsverket.

Om serveringsområdet är utomhus ska man hos regionförvaltningsverket ansöka om tillstånd för servering som sker efter kl. 01.30. Inomhus får serveringen fortgå efter kl. 01.30 om tillståndshavarens anmälan om förlängd serveringstid har kommit till regionförvaltningsverket minst tre veckor före tillfället/evenemanget. I ett gemensamt serveringsområde kan serveringen emellertid inte fortgå efter kl. 01.30.

Videorna som är gjorda om totalreformen av alkohollagen berättar om väsentliga punkter i reformen. Information om serveringstillstånd hittar du dessutom på regionförvaltningsverkets webbplats. Hela alkohollagen kan läsas i Finlex.

Regionförvaltningsverken beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker till serverings- och detaljhandelsställen i sina respektive områden. Regionförvaltningsverken övervakar dessutom exempelvis detaljförsäljningen av alkoholhaltiga drycker och att bestämmelserna för alkoholreklam följs.


Ytterligare information:
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland):
Ilkka Ripatti, överinspektör, tfn 0295 016 195

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen):
Jarmo Ruusu, överinspektör, gruppansvarig, tfn 0295 016 938

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Tarja Strömdahl, överinspektör, tfn 0295 017 369

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta):
Heikki Mäki, alkoholöverinspektör, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten):
Johanna Holmäng-Jaskari, överinspektör, tfn 0295 018 809
Eero-Mikael Aromaa, överinspektör, tfn 0295 018 524

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (Kajanaland och Norra Österbotten):
Ari Kilponen, alkoholöverinspektör, tfn 0295 017 571
Sari Koski, alkoholöverinspektör, tfn 0295 017 569

 


Uppdaterad