Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket ålägger vite på 200 000 euro: Attendo Herttuatar i Kangasala måste åtgärda personalbrist och brist på läkemedel

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 26.7.2019 ålagt vite på 200 000 euro för Attendo Oy:s vårdhem Herttuatar som är verksam i Kangasala. Beslut om vite fattades på grund av att verksamheten i Herttuatar inte är på en nivå som lagen förutsätter. Regionförvaltningsverket övervägde att stoppa verksamheten i Herttuatar, men beslutade istället om åläggande förenat med vite.

Tillsynsmyndigheterna har fått ett flertal kontakter om missförhållanden i verksamheten i Attendo Herttuatar, bland annat om liten personal och problem med medicinsk vård. Regionförvaltningsverket har gett Attendo Herttuatar vägledning i förbättring av missförhållandena, men dessa har inte åtgärdats i tillräcklig omfattning. Attendo Oy har tid på sig till 11.8.2019 att åtgärda de mest brådskande problemen i Herttuatar.

Regionförvaltningsverket och Kangasala stad gjorde 23.7.2019 ett oanmält inspektionsbesök till Attendo Herttuatar. Vid inspektionen uppmärksammades flera allvarliga och långvariga brister som har inneburit en risk för kundsäkerheten i enheten. Det fanns 40 klienter i intensifierat serviceboende, trots att tillstånd hade beviljats för endast 25 klienter. Den grundläggande vården i enheten har inte uppnått en vederbörlig nivå.

Ett flertal fel har förekommit i förvaring, överlämnande och hantering av läkemedel. Klienter på Herttuatar har exempelvis fått fel läkemedel, dvs. läkemedel som har varit avsett för en annan klient. Ibland har man helt glömt att ge läkemedel. Läkemedel som klassificeras som droger har också försvunnit. Skötarna har inte fått tillräcklig handledning i överlämnande av läkemedel eller till arbetet överhuvudtaget. En hög personalomsättning har orsakat risksituationer i enheten, eftersom man inte har känt klienterna tillräckligt väl.

Attendo Herttuatar har beviljats tillstånd att ge privat socialservice från och med 30.9.2016. Enligt tillstånd som beviljats av Valvira får Attendo Oy producera intensifierat serviceboende för äldre (25 klientplatser) och för handikappade (28 klientplatser).

Ytterligare information:

På svenska:
Överinspektör Pia Ekqvist, tfn 0295 018 597

På finska:
överinspektör Riikka Haahtela, tfn 0295 018 535
överinspektör Päivi Ahvenus, tfn 0295 018 575

fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland

 

31.7.2019 ändring till den sista satsen: Attendo Herttuatar producerar intensifierat serviceboende också för handikappade.


Uppdaterad