Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

En miljon euro för idrott och motion som hobby för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer från regionförvaltningsverken

Med specialunderstödet understöder man möjligheterna för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer att delta i fysiska aktiviteter. Med de utdelade understöden ordnas det aktiviteter i idrottsföreningar runt om i Finland.

Regionförvaltningsverken har beviljat totalt 1 000 000 euro i specialunderstöd för att stöda fysiska aktiviteter för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer. Understöd beviljades för många kommuner av olika storlek som fördelar understöden vidare till föreningar som ordnar fysiska aktiviteter. Genom understöden stöds möjligheterna för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer att delta i föreningars ledda veckoaktiviteter.

Syftet med det beviljade understödet är att ge 7–15-åriga barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att ta del i olika idrottsföreningars aktiviteter. Understödet ökar likvärdiga, jämlika och tillgängliga möjligheter till idrott och motion och erbjuder barn och unga som riskerar att marginaliseras tillgång till fritidsaktiviteter. Genom att hålla barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer med i aktiviteterna som motionsutövare, idrottare och föreningsaktiva förebygger understödet dessutom att de avstår från idrott och motion som hobby.

Bakgrunden till specialunderstödet är målsättningen i statsbudgeten för 2019 om aktiv och engagerande medborgarverksamhet inom motion och idrott. Barn och unga är en viktig målgrupp inom målsättningarna för främjande av fysiska aktiviteter.

Beviljade understöd efter region

Södra Finland
Totalt beviljades 380 000 euro i understöd till 32 kommuner. Understödsbelopp enligt landskap:

 • Nyland 185 000 €
 • Egentliga Tavastland 52 000 €
 • Päijänne-Tavastland 68 000 €
 • Södra Karelen 40 000 €
 • Kymmenedalen 35 000 €

Östra Finland
Totalt beviljades 120 000 euro i understöd till 13 kommuner. Understödsbelopp enligt landskap:

 • Södra Savolax 45 000 €
 • Norra Karelen 31 000 €
 • Norra Savolax 44 000 €

Lappland
Totalt beviljades 40 000 euro i understöd till nio kommuner.

Sydvästra Finland
Totalt beviljades 110 000 euro i understöd till 13 kommuner. Understödsbelopp enligt landskap:

 • Egentliga Finland 74 000 €
 • Satakunta 36 000 €

Västra och Inre Finland
Totalt beviljades 240 000 euro i understöd till 29 kommuner. Understödsbelopp enligt landskap:

 • Södra Österbotten 79 000 €
 • Mellersta Österbotten 11 000 €
 • Mellersta Finland 56 000 €
 • Birkaland 83 000 €
 • Österbotten 11 000 €

Norra Finland
Totalt beviljades 110 000 euro i understöd till tre kommuner. Understödsbelopp enligt landskap:

 • Kajanaland 30 000 €
 • Norra Österbotten 80 000 €

På webbsidorna aviavustukset.fi kan du läsa mera om beviljade understöd. Under understödsvisualisering på webbsidan ser man vilka kommuner som fick understöd:

Visualiseringen fungerar tyvärr inte i äldre webbläsare (t. ex. IE8 och äldre).

 

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Lappland:
överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848
fr.o.m. 9.12.2019 överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad