Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

En regional försvarskurs börjar den 6 maj i Tusby: temat är övergripande säkerhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gardesjägarregementet ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner i myndigheter, näringslivet och organisationer. Deltagarna i kursen som börjar måndagen den 6 maj i Tusby kommer från Esbo, Helsingfors och Vanda stad samt från andra aktörer i huvudstadsregionen. Kursen leds av överdirektör Merja Ekqvist och överste Rainer Kuosmanen, Gardesjägarregementets biträdande kommendör.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningstillstånd och undantagsförhållanden. Utöver föreläsningar och grupparbeten kommer deltagarna att besöka Mellersta Nylands räddningsverk och Kustbrigaden i Obbnäs.

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ordnas i år sex regionala försvarskurser. Fyra av dem ordnas i Gardesjägarregementets och Nylands regionalbyrås område. Motsvarande regionala försvarskurser ordnas i alla regionförvaltningsverks verksamhetsområden.

*

Södra Finlands regionala försvarskurs CXXXVIII inleds måndagen den 6 maj kl. 9:00 i Försvarsmaktens kurscenter i Tusby. De inledande anförandena hålls av överdirektör Merja Ekqvist och överste Rainer Kuosmanen, biträdande kommendör för Gardesjägarregementet.

Försvarsmaktens kurscenter ligger vid adressen Rantatie 66, Tusby. Kaffeservering ordnas kl. 8.30 - 8.55.

Representanter för media är välkomna att delta i tillfället!

*

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser har ordnats sedan 1962. De regionala försvarskurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Utbildningen fokuserar på samhällets beredskap på regional och lokal nivå  inför störningstillstånd och undantagsförhållanden. Med störningstillstånd avses ett hot eller en händelse som äventyrar säkerheten eller vitala funktioner i samhället. Hit hör exempelvis allvarliga naturkatastrofer och störningar i eldistributionen. Vitala funktioner som behandlas under försvarskurserna är i synnerhet den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och service, psykisk kristålighet, försvarsförmågan samt att ekonomin, infrastrukturen och försörjningsberedskapen fungerar. Definitionen undantagsförhållanden omfattar förutom väpnade angrepp också andra situationer som allvarligt hotar nationen, som exempelvis mycket allvarliga katastrofer och pandemier.

De regionala försvarskurserna främjar samarbetet mellan myndigheterna i området och mellan personer som vid störningstillstånd och undantagsförhållanden har hand om väsentliga uppgifter samt sammanslutningarna som de representerar.

Kursernas målgrupper är personer i ledande ställning samt personer som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på förslag av arbetsgivaren eller sammanslutningen.

 

Ytterligare information:
biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland


Uppdaterad