Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Den 4 november inleds en regional försvarskurs i Tusby:
Temat är den övergripande säkerheten i samhället

 

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Pansarbrigaden ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner hos myndigheter, näringslivet och organisationer. Deltagarna i kursen som börjar måndagen den 4 november i Tusby kommer från Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Kursen leds av överdirektör Merja Ekqvist och Pansarbrigadens biträdande kommendör, överste Kari Kaakinen.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden. Utöver föreläsningar och grupparbeten innehåller kursen besök på Egentliga Tavastlands räddningsverk i Riihimäki och Pansarbrigaden i Tavastehus.

I år ordnas sex regionala försvarskurser i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område och en av dem i Pansarbrigadens och Tavastlands regionalbyrås område. Motsvarande regionala försvarskurser ordnas i alla regionförvaltningsverks områden.

*
Södra Finlands regionala försvarskurs CXLI öppnas måndagen den 4 november 2019 kl. 9:00 i Försvarsmaktens kurscenter i Tusby.
De inledande anförandena hålls av överdirektör Merja Ekqvist och Pansarbrigadens biträdande kommendör, överste Kari Kaakinen.

Försvarsmaktens kurscenter ligger vid adressen Rantatie 66, Tusby. Kaffe serveras kl. 8.30 - 8.55.

Representanter för media är välkomna att delta!

*

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser har ordnats sedan 1962. De regionala försvarskurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Utbildningen fokuserar på samhällets beredskap på regional och lokal nivå inför störningssituationer och undantagsförhållanden. Med störningssituation avses ett hot eller en händelse som äventyrar säkerheten eller vitala funktioner i samhället. Hit hör exempelvis allvarliga naturkatastrofer och störningar i eldistributionen. Särskilt den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och service, den psykiska kriståligheten, försvarsförmågan och en fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap är vitala funktioner som behandlas under försvarskurserna. Definitionen undantagsförhållanden omfattar förutom väpnade angrepp dessutom andra situationer som allvarligt hotar nationen, som exempelvis mycket allvarliga katastrofer och pandemier.

De regionala försvarskurserna främjar samarbete mellan myndigheterna i området och personer som vid störningssituationer och undantagsförhållanden har hand om väsentliga uppgifter samt sammanslutningarna som de representerar.

Kursernas målgrupper är personer i ledande ställning samt personer som arbetar med uppgifter som är centrala för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på arbetsgivarens eller organisationens förslag.

 

Ytterligare information:
biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad