Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Reformen av alkoholnäringsregistret framskrider

Det förnyade alkoholnäringsregistret Allu med tillhörande e-tjänster kommer att tas i bruk år 2021. Reformen underlättar arbetet för alkoholförvaltningens kunder bl.a. genom att erbjuda uppgifter i realtid om en inlämnad ansökan. Kunderna får möjlighet att testa de nya tjänsterna år 2020.

Under höstens lopp har man i reformen av alkoholnäringsregistret Allu bearbetat bl.a. det nya systemets specifikationer och tillståndsförvaltningens processbeskrivningar. Även arbetet med arkitektur och ny infrastruktur har framskridit.

– Under år 2020 kommer alkoholförvaltningens kunder att få testa de nya tjänsterna, lovar enhetschefen Eeva Saari från Valvira.

– Tjänsterna kommer att utvecklas utifrån användarnas kommentarer.

Reformen syftar till sparad arbetstid

Målet för reformen av Allu är att minska arbetstiden för alkoholförvaltningens kunder genom en enklare och snabbare skötsel av tillståndsärenden. Reformen effektiverar även alkoholtillsynsmyndigheternas arbete inom alkoholtillsynen och ger bättre tillgång till kunskap och högre kunskapskvalitet. I den nya tjänsten kan kunden följa upp behandlingen av sin ansökan i realtid. Alkoholnäringsregistrets offentliga informationstjänst gör uppgifter om alkoholtillstånd samt produktuppgifter tillgängliga för alla medborgare. Uppgifter kan i allt större utsträckning tillhandahållas som öppna data.

Allu-registret används av innehavare av serveringstillstånd, detaljhandlare, partihandlare, tillverkare och industriella användare samt alkoholmyndigheterna.

Läs mer:

Alkoholnäringsregistret förnyas – reformen underlättar arbetet för alkoholförvaltningens kunder och effektiverar myndighetsprocesserna (17.6.2019)

Vi informerar om framskridandet av reformen på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser. Du kan också följa upp reformen på Twitter under hashtag #Allu.

Mer information:

Eeva Saari, enhetschef, Valvira
tfn 0295 209 515, fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Riku-Matti Lehikoinen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 155, fornamn.efternamn(at)avi.fi

 


Uppdaterad