Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)

 


 

Meddelanden

Hästpasset i skick och sedan ut på bete!

Hästpasset är hästens identitetshandling av vilken hästens identitetsuppgifter framgår. De flesta hästar har ett mikrochip i halsen vars nummerserie också finns i passet. I passet skriver man in vaccinationer som hästen har fått och vissa medicinska behandlingar vid behov.

Juridiskt är hästen ett produktionsdjur, vilket innebär att hästen kan hamna i näringskedjan om den inte separat har strukits därifrån. Om man vid medicinering av hästen har använt läkemedel från den s.k. hästlistan ska de antecknas i passet eftersom de orsakar en karenstid på sex månader före slakt. Man kan förbjuda slakt genom en anteckning i passet och i så fall kan sådana läkemedel som veterinären anser behövliga fritt användas för att behandla hästen. Slaktförbudet bör utöver i passet dessutom antecknas i Heppa-systemet som förs av Finlands Hippos.

Passet ska vara med

För att det ska vara möjligt att identifiera hästen och skriva in anteckningar om medicinsk behandling ska passet alltid finnas på samma ställe som hästen. Åtgärder på grund av försummelse av lagen hänför sig alltid till hästhållaren. Stallägaren ska se till att man i stallet har tillgång till alla de hästars pass som bor i stallet. Passet ska vara med hästen alltid då den transporteras. Den som transporterar hästen är ansvarig och anses vara hästhållare under transporten. Det är därför skäl att låta bli att transportera hästar som saknar pass eftersom åtgärderna på grund av lagförbrytelse hänför sig till hästhållaren, i det här fallet föraren.

Hästen behöver ha passet med också då den ska på sommarbete. Då ska passet förvaras hos den person som ansvarar för betet. Ägaren ska se till att det egentliga passet tas med hästen till hållningsplatsen och vid transporten. En kopia eller en bild av hästpasset räcker inte.

 

Mer information:
länsveterinär Terhi Simonen-Jokinen, tfn 0295 018 554
länsveterinär Anna-Maria Moisander-Jylhä, tfn 0295 018 834

 


Regional information


Uppdaterad