Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)

 


 

Meddelanden

Pohjois-Suomessa rauhallinen epidemiatilanne, jatko riippuu kansalaisten toiminnasta

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla tänään 2.6.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista alueellaan. Tautilanne on jatkunut rauhallisena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella.

Kesäkuu alkoi rajoitusten väljentämisellä ja valmiustoimikunta muistuttaa, että etenkin nyt jokaisen kansalaisen toiminta vaikuttaa siihen, joudummeko palaamaan tiukempiin rajoitustoimiin.
 

Epidemia on maraton, jossa ollaan nyt ensimmäisellä juottopisteellä

Valmiustoimikunta kuuli valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisen esityksen varautumisesta ja sen kehittämisen merkityksestä kriisissä. Kurvinen kuvasi epidemian kulkua hyvin vertaamalla sitä maratoniin, jossa ollaan vasta ensimmäisellä juottopisteellä. Kurvinen painotti, että alueellisen tilannekuvan muodostaminen on tärkeä osa varautumista ja kokonaiskuvan muodostamista. Valtakunnalliset päätökset pohjautuvat laajaan monialaiseen tilannekuvaan.  Organisaatioiden roolit ja tehtävät tulee olla kriisissä selkeät.

Kurvinen totesi meidän olevan vasta kriisin alussa, mutta kaiken kaikkiaan olemme päässeet varautumisessa hyvään vauhtiin ja tulipalojen sammuttamisesta on voitu siirtää katsetta tulevaisuuden toimiin. Epidemian ensimmäinen aalto on opettanut varautumisesta ja sen tarpeista paljon, ja nyt tehdään parhaillaan kriisinaikaista kehittämistyötä seuraavia haasteita varten.

Rajoitustoimien muutoksien vaikutuksia arvioidaan kahden viikon sykleissä. Tällä viikolla hallitus käsittelee suojamaskien kansalaiskäyttöä, viruksen jäljitysmobiilisovellusta ja rajanylitysasioita.
 

Väljennyksien viikko

Kuluva viikko alkoi mittavilla rajoitteiden väljennyksillä. Ravitsemisliikkeet saavat nyt avata ovensa virusturvallisin eritysjärjestelyin. Aluehallintovirastot valvovat ja ohjaavat ravintoloita erityisjärjestelyissä. Lähtökohtana järjestelyjen onnistumisessa on ravintoloiden omavalvonta ja vastuu säädöksissä asetettujen rajoitteiden ja tavoitteiden noudattamisesta sekä asiakkaiden käyttäytymisen ohjeistamisesta. Ohjeistusta ja tietoa löytyy avi.fi usein kysytyt kysymykset -osiosta.

Lisäksi sisä- ja ulkotiloissa voi nyt järjestää enintään 50 hengen yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Tarkemmilla ehdoilla sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia enintään 500 henkilölle.
 

Kriisi vaikuttaa väestöryhmiin eri tavoin

Valmiustoimikunnassa puitiin tuoretta Hetemäen työryhmän raporttia, josta nostettiin esille kriisin vaikutukset eri väestöryhmiin. Talousvaikutukset iskevät erityisesti työikäisiin, terveysvaikutukset vanhuksiin ja riskiryhmiin, ja pitkäkestoisia vaikutuksia tulee olemaan etenkin lapsiin ja nuoriin.

Ylijohtaja Terttu Savolainen toi esiin huolen lasten ja nuorten henkisestä jaksamisesta. Kriisillä voi olla kauaskantoisista vaikutuksia juuri heihin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi on tehtävä nyt yhteistyötä ja siihen on kiinnitettävä alueellamme erityistä huomiota. 
 

Malttia ei saa nyt menettää

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tartuntalähteet ja tartuntaketjut ovat pääsääntöisesti tiedossa ja epidemiologinen tilanne on hallinnassa. Kainuussa ei ole todettu kahteen viikkoon yhtään koronavirustartuntaa. 1.6. tilanteen mukaan kaiken kaikkiaan todettuja virustartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla 135 ja Kainuussa 72.

Nyt kun rajoitteita on purettu 1.6. alkaen kansalaisten omavastuu korostuu. Virusta on edelleen Suomessa, ja maailmalla sitäkin enemmän. Malttia ei saa menettää tässä vaiheessa epidemiaa. Jokaisen toiminta vaikuttaa siihen, joudummeko uudelleen kiristämään rajoitetoimia.
 

Lisätietoja:
yliohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551 terttu.savolainen@avi.fi

Linkki UKK-vastauksiin:
Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokoonpano v. 2020


Regional information


Uppdaterad