Hankkeet ja yhteistyö - Itä-Suomi

Aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellaan. Tätä tarkoitusta varten Itä-Suomen AVI on perustanut poikkihallinnollisia työryhmiä. Työryhmiin on kutsuttu mukaan kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia.


Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Lisätietoja
suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952

Asettamispäätös ja kokoonpano 2020 - 2022


Poikkihallinnollinen päihderyhmä

Lisätietoja
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908


Maakunnalliset veteraaniasiain neuvottelukunnat

Lisätietoja
suunnittelija Pia Hakkarainen, p. 0295 016 891


Itä-Suomen valmiustoimikunta

Lisätietoja
pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 029 501 6884


etunimi.sukunimi@avi.fi

Uppdaterad