Nödvändiga personuppgifter
 

De personuppgifter vi behandlar

Vilka personuppgifter vi behandlar beror i stor utsträckning på ärendets natur, det vill säga vilka uppgifter som är nödvändiga för att behandla ditt ärende och vilka uppgifter i ärendet som du eller någon som uträttar ärenden för din räkning har lämnat in. Vår princip är att endast de uppgifter som är nödvändiga i ärendet sparas. Detta för att vi ska kunna minimera de risker som behandlingen av dina personuppgifter innebär och för att undvika att uppgifter som inte hör till ärendet sparas.

Beroende på situationen behandlar vi i regel följande personuppgifter:

  • förnamn och efternamn
  • kontaktuppgifter
  • medborgarskap
  • personbeteckning och/eller födelsetid
  • tjänste- eller yrkesbeteckning
  • uppgifter om arbetsplats eller organisation
  • uppgifter och handlingar som hör samman med det ärende som behandlas, som ärendets diarienummer, behandlingsåtgärder, beslutsuppgifter, projektuppgifter och kontouppgifter till utbetalning samt annat relevant dokumentmaterial som lämnats in i ärendet och som också kan innehålla personuppgifter som hör till särskilda kategorier. Vid till exempel klagomål som gäller hälso- och sjukvården behandlar vi vanligtvis hälsouppgifter, eftersom detta krävs för att kunna fatta ett beslut i ärendet.

uppgifter och handlingar som hör samman med det ärende som behandlas, som ärendets diarienummer, behandlingsåtgärder, beslutsuppgifter, projektuppgifter och kontouppgifter till utbetalning samt annat relevant dokumentmaterial som lämnats in i ärendet och som också kan innehålla personuppgifter som hör till särskilda kategorier. Vid till exempel klagomål som gäller hälso- och sjukvården behandlar vi vanligtvis hälsouppgifter, eftersom detta krävs för att kunna fatta ett beslut i ärendet.

I samband med att ärendet behandlas sparar vi endast nödvändiga och väsentliga uppgifter. Vi kan inte alltid kontrollera vilka uppgifter du lämnar in till oss. Om ärendet förutsätter att du lämnar in uppgifter till oss rekommenderar vi att du särskilt kontrollerar att du endast lämnar in de uppgifter som är nödvändiga och relevanta för att ärendet ska kunna avgöras. Det bästa sättet att försäkra dig om detta är att du använder våra blanketter eller vår e-tjänst. I övriga fall kan du, om du är osäker, kontrollera vilka uppgifter vi behöver i ditt ärende innan du lämnar in dem. Kontakta i sådana fall regionförvaltningsverket i din egen region. Länk till förteckning över kommuner (på finska)

 

Uppdaterad