Riksomfattande kalender

« Tillbaka

Personlig tillämpning i yrkesutbildningen - Vad innebär det?

Starttid :
2019-10-24 12:00
Sluttid :
2019-10-24 15:30
Platsen :
Regionförvaltningsverket, mötesrum Kirsikka, Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Beskrivning

Studierna inom yrkesutbildningen på andra stadiet baserar sig på en personlig tillämpning för varje studerande. Men vad betyder det i praktiken? Hur genomförs studierna och vad innebär den personliga utvecklingsplanen PUK? Hur ser studerande på utbildningen? Vad anser arbetsgivarna? Detta är frågor som diskuteras under en kurseftermiddag som ordnas i Helsingfors och Vasa. Målet med kurseftermiddagen är att ur olika synvinklar belysa studiegången inom yrkesutbildningen av idag.

Frågor gällande gemensam ansökan och Studieinfo tas inte upp under denna dag. RFV ordnar senare i höst ett tillfälle med detta tema.

Målgrupp: Elev- och studiehandledare inom grundläggande utbildning, karriärvägledare och övrig personal inom vägledning, bildningsdirektörer

Inbjudan och program

Avgiftsfritt
Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
Ämnesområden: Opetus Regionen: Södra Finland Sydvästra Finland Västra och inre Finland Pressmeddelanden: Bildning Liiteaiheet: Opetus Liitealueet: Länsi- ja Sisä-Suomi Lounais-Suomi Södra Finland

Personlig tillämpning i yrkesutbildningen - Vad innebär det?

Uppdaterad