Riksomfattande kalender

« Tillbaka

Varhaiskasvatuksen koulutusta kehittämässä – kiertue , TAMPERE

Starttid :
2020-01-28 09:00
Sluttid :
2020-01-28 16:00
Platsen :
Valtatie 30, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere
Beskrivning

Tilaisuuden tarkoitus:               

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2019 Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin  kehittämään varhaiskasvatuksen koulutuksia (toinen aste, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä  täydennyskoulutuksen toimijat) ja niiden yhteistyötä sekä tukemaan 2030 voimaan tulevan päiväkotien  ammattirakenteen toteuttamista. Foorumi     laatii vuoden 2020     loppuun mennessä koulutusten  kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmaa työstetään foorumin neljässä jaostossa ja ohjausryhmässä, mutta  siihen tarvitaan myös laajempaa näkökulmaa.  

Alkuvuodesta 2020 järjestettävän seitsemän aluetilaisuuden tarkoituksena on saada tietoa ja näkemyksiä  varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä kyseisellä alueella sekä varhaiskasvatuksen perus-  ja täydennyskoulutukseen liittyvistä alueen kehittämisen tarpeista, hyvistä käytännöistä ja ominaispiirteistä.  Tilaisuuksien antia tullaan hyödyntämään varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelman laadinnassa.  

Tilaisuuden kohderyhmä:        

Tilaisuus on tarkoitettu alueella erityisesti varhaiskasvatuksen koulutusasioiden parissa toimiville perus- ja  täydennyskoulutuksen järjestäjille ja toteuttajille sekä varhaiskasvatuksen kunnallisille järjestäjille ja yksityisen  toiminnan tuottajille. 

Alueellisia tilaisuuksia järjestetään kuusi ja maaliskuussa yksi ruotsinkielinen tilaisuus. 

KOULUTUSKIRJE

Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta:  

28.1.2020 klo 9–16  

Valtatie 30, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere  Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.1.2020  

https://link.webropolsurveys.com/EP/A1039C9C2CC38B65 

 

Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- yms. kuluistaan.
Ylitarkastaja Taru Terho, puh. 0295 018 814, sähköposti taru.terho(at)avi.fi
Ämnesområden: Opetus Regionen: Västra och inre Finland Pressmeddelanden: Bildning Liiteaiheet: Opetus Liitealueet: Länsi- ja Sisä-Suomi

Varhaiskasvatuksen koulutusta kehittämässä – kiertue , TAMPERE

Uppdaterad