Riksomfattande kalender

« Tillbaka

PERUTTU Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa - kehityksen ja tuen näkökulmat, Seinäjoki

Starttid :
2020-04-08 08:30
Sluttid :
2020-04-08 15:30
Platsen :
Oma SpStadion, Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki
Beskrivning

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kolme samansisältöistä koulutustilaisuutta lapsen itsesäätelytaidoista varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muiden pienten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Lasten itsesäätelytaidot ovat oleellinen perusta lapsen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Yksi tämän päivän suurimmista haasteista on lasten lisääntynyt levottomuus, heikentynyt impulssikontrolli ja tunteiden säätelyongelmat varhaiskasvatuksessa. Jotta itsesäätelytaitojen ongelmiin voidaan puuttua, tulee varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olla tietämys siitä, miten lasten itsesäätely toimii ja kehittyy niin neuropsykologisesta kuin sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin. Tämä lisäksi koulutuksessa syvennytään tarkastelemaan tutkimusperusteisen tiedon varassa sitä, miten lasten itsesäätelytaidot heijastuvat lasten kohtaamaan arkeen varhaiskasvatuksessa ja minkälaisia konkreettisia välineitä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on lasten itsesäätelyn tuen ja ennaltaehkäisyn suhteen.

Kouluttajan esittely: KM Jouni Veijalainen työskentelee Helsingin yliopistolla tohtorikoulutettavana kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Keväällä 2020 valmistuvassa väitöskirjassaan hän on tutkinut miten lasten itsesäätelytaidot heijastuvat lasten arkeen suomalaisessa varhaiskasvatusympäristössä. Tutkimuksessaan hän on syventynyt tarkastelemaan miten lasten erilaiset taidot, havaitut tunneilmaisut, sekä heidän kuvailemat hallintakeinot ankkuroituvat arvioituihin itsesäätelytaitoihin. Veijalaisen intresseihin kuuluu pienten lasten psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi varhaiskasvatushenkilöstön koulutus ja tieteellisen tiedon jalkauttaminen lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tilaisuuteen mahtuu 110 osallistujaa.

Koulutuskirje

Ilmoittautuminen 29.3.2020 mennessä 

Tervetuloa!

0
Ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018669, mirja.kivikangas(at)avi.fi
Regionen: Västra och inre Finland

PERUTTU Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa - kehityksen ja tuen näkökulmat, Seinäjoki

Uppdaterad