Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Regionförvaltningsverket ansvarar för att ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning finns att tillgå i tillräcklig utsträckning.

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen ordnas i första hand genom uppdragsavtal mellan regionförvaltningsverket och kommunerna. Kommunen som får uppdraget kan svara för att tjänsterna ordnas i en eller flera kommuner. Om en kommun inte omfattas av något uppdragsavtal, kan regionförvaltningsverket köpa tjänsterna av en tjänsteproducent som är lämplig för uppgiften.

Om det uppstår problem med tillgången till tjänsterna eller om servicekvaliteten inte är tillfredsställande, kan kunden kontakta regionförvaltningsverket.

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning är lagstadgade tjänster som är avgiftsfria för kunderna. Skuldrådgivningen ger information och råd om ekonomi och skötsel av skulder.

Kontaktuppgifter till ekonomi- och skuldrådgivningen och annan information som gäller ekonomiförvaltning finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Uppdaterad