Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Från och med den 1 januari 2019 erbjuds ekonomi- och skuldrådgivning av rättshjälpsbyråerna.
Från och med ingången av 2019 övertar rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten organiseringen av ekonomi- och skuldrådgivning.

Ekonomi- och skuldrådgivningen är en lagstadgad avgiftsfri service för klienterna. Skuldrådgivningen ger information och rådgivning om skötseln av ekonomi och skulder.

Mer information på Justitieministeriets webbplats.

Ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna produceras av rättshjälpsbyråerna i rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Mer information om de regionala tjänsterna finns på webbplats Ekonomi-ochskuldrådgivning.fi 

Uppdaterad