Stora olyckor

Regionförvaltningsverket (RFV) bistår inrikesministeriet i ledningen av räddningsverksamheten, anskaffningen av nödvändig information och upprätthållandet av lägesbilden vid ytterst omfattande och allvarliga stora olyckor.

Med stora olyckor avses olyckor som bör anses särskilt allvarliga på grund av antalet döda, skadade eller på grund av omfattningen av skadorna på miljön eller egendom eller på grund av olyckans art.

Räddningsverken ansvarar för räddningsväsendets olyckor som skett inom den egna regionen, men om olyckan är för omfattande i förhållande till regionens resurser ska övriga räddningsverk vid behov bistå med hjälp. Även försvarsmakten och övriga myndigheter är skyldiga att bistå.

Uppdaterad