Kommunerna kan bli bättre på förebyggande rusmedelsarbete 

Kommunernas förebyggande rusmedelsarbete är en lagstadgad verksamhet som syftar till att förebygga och minska användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter samt droger och förebygga och minska spelberoende samt till att begränsa de hälsorelaterade, sociala och samhällsrelaterade skador som användningen av dessa orsakar. (Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet 523/2015, hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010, 11 och 12 §).

Kommunen ska organisera det förebyggande rusmedelsarbetet inom sitt område och utse ett organ med ansvar för arbetet. Organet har till uppgift att säkerställa att kommunens olika förvaltningsområden genomför det förebyggande rusmedelsarbetet och att rusmedelsläget följs upp. Organets uppgift är också att sprida information om rusmedelsskador och hur de kan minskas.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och regionförvaltningsverken har undersökt hur det förebyggande rusmedelsarbetet genomfördes i kommunerna 2016. Undersökningen visade att strukturerna för arbetet var svaga i många kommuner och att det fanns betydande brister i skötseln av de lagstadgade uppgifterna. Regionförvaltningsverken följer upp situationen under 2019.

På riksnivå fanns det i 53 % av kommunerna brister med att utse det organ som ska ansvara för det förebyggande rusmedelsarbetet. I 38 % av kommunerna fanns inget sådant organ och från 15 % fick man inga uppgifter.

Situationen var följande fördelat enligt regionförvaltningsverk:

Regionförvaltningsverk

brister i % av kommunerna

inget organ i % av kommunerna

inga uppgifter från % av kommunerna

Södra Finland

53

42

11

Östra Finland

52

52

0

Lappland

62

43

0

Sydvästra Finland

29

7

4

Västra och Inre Finland

64

42

22

Norra Finland

58

50

8

 

En viktig del av det förebyggande rusmedelsarbete är också kommunens samarbete med polisen, de instanser som övervakar att alkohollagen och tobakslagen följs, näringslivet och sådana allmännyttiga sammanslutningar som arbetar med förebyggande rusmedelsarbete. 

Regionförvaltningsverken har skickat ett brev till kommunerna där man påminner om deras lagstadgade skyldighet att utse ett organ som ska ansvara för det förebyggande rusmedelsarbetet.

Rapporterna från respektive regionförvaltningsverk finns här (på finska): (THL:s sidor).  

 

Mer om ämnet

 

Ytterligare information:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Heli Heimala, tfn 0295 016 115 
Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för hälso- och sjukvården Anne Kejonen, tfn 0295 016 908 
Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör Sanna Ylitalo, tfn 0295 017 392
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör Anne Taulu, tfn 0295 018 025 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör Irmeli Tamminen, tfn 0295 018 596 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559

fornamn.efternamn@rfv.fi


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta