Regionförvaltningsverket erbjuder chatt-tjänst för dem som ansöker om statsunderstöd för det uppsökande ungdomsarbetet och biblioteksväsendet

Denna höst testar regionförvaltningsverket på försök en chatt-tjänst för att hjälpa dem som ansöker om statsunderstöd för det uppsökande ungdomsarbetet och biblioteksväsendet. När det gäller ansökningar som rör biblioteksväsendet kan man vända sig till chatten vardagar 16–31.10 kl. 13–16 och när det gäller det uppsökande ungdomsarbetet är chatten öppen 23–31.10 kl. 13–16.

Till chatten kommer man via regionförvaltningsverkens webbplats under E-tjänst (http://www.avi.fi/sv/web/avi/asioi-verkossa).

Regionförvaltningsverken har i höst introducerat en e-tjänst där man kan ansöka om statsunderstöd (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) och via försöket med chatt-tjänsten strävar vi efter att hjälpa kunderna att lämna in ansökningarna i den nya e-tjänsten.

Ett annat syfte är att testa om det finns efterfrågan på en sådan här tjänst och vilka slags frågor vi får in via chatten. Om försöket visar sig vara lyckat kan chatten komma att utökas och bli en permanent kontaktkanal när man ansöker om statsunderstöd.

I chatten får man skriva anonymt, men om man vill kan man ge sina kontaktuppgifter och på så sätt vid behov få mer detaljerade svar per e-post eller telefon.

Regionförvaltningsverken beviljar årligen många slags understöd för utveckling och främjande av verksamhet inom undervisnings- och kultursektorn. Fram till nu har ansökningarna i regel skickats in på pappers- och pdf-blanketter, men i höst övergår regionförvaltningsverken alltså till elektroniska blanketter. Blanketterna finns under ansökningstiden på adressen: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

I den nya e-tjänsten loggar sökandena in sig med egna koder (t.ex. webbankskoder eller mobilcertifikat) och fyller i ansökan elektroniskt för sin organisations räkning. När ansökan är ifylld och har skickats till regionförvaltningsverket registreras den omedelbart som inkommen. Man behöver inte separat skicka in någon pappersansökan eller ansökan per e-post.

Ytterligare information
överinspektör Antti Seppänen, fornamn.efternamn@rfv.fi, tel. 0295 016 354

 


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta