En livräddningsmedalj till Sydvästra Finland

Sydvästra Finland

Överdirektör Mikael Luukanen överräcker en av republikens president beviljad livräddningsmedalj onsdagen den 20 juni 2018 kl. 13.00 vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i Åbo, adress Självständighetsplan 2, Landshövdingens representationslokal, vån. 4.

Medaljmottagare:

Heikki Antero Juusti (Tarvasjoki), med motiveringen räddning ur vak

Livräddningsmedaljen är ett erkännande för ett synnerligen modigt eller rådigt ingripande eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats från hotande fara.

Representanter för media är välkomna att närvara.

 

Ytterligare information
räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Sydvästra Finland


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta