De allmänna bibliotekens statistik för 2019 har publicerats: användningen av biblioteken ökar

Bibliotekens serviceställen har minskat med knappt tre procent på fem år, medan antalet öppettimmar dock har ökat med 10 procent.  De bemannade öppettiderna utgör två tredjedelar av öppettiderna, medan en tredjedel utgörs av meröppet. Under åren 2014–2019 har meröppettiderna ökat nästan femfaldigt, vilket har ökat tillgängligheten till biblioteken i och med att de bemannade öppettiderna under samma tid har hållits oförändrade.

I hela landet besöktes biblioteken 53 746 108 gånger.

Under åren 2015–2019 ökade antalet besökare i biblioteken i hela landet med i genomsnitt nästan 9 procent. Antalet biblioteksbesökare i huvudstadsregionen ökade under samma period med i genomsnitt 30 procent, vilket ökade besökarantalet i hela landet. Från 2018 till 2019 ökade antalet besökare även i resten av landet med knappt tre procent. Under samma år ökade antalet biblioteksbesökare i huvudstadsregionen med 23 procent.

Material utlånades sammanlagt 85 965 258 gånger. Antalet lån per invånare var 15,66.

Under åren 2015–2019 ökade utlåningen i huvudstadsregionen med knappt fem procent, medan den i resten av landet minskade med drygt fem procent. Från 2018 till 2019 ökade utlåningen i huvudstadsregionen med tre procent och i resten av landet med drygt en procent.

E-material utgör mindre än en procent av bibliotekens alla samlingar.

På basis av användningssiffrorna behövs ökad anskaffning av e-material. Under fem år har bibliotekens köp av e-böcker ökat med 144 procent och utlåningen av dem med 336 procent. Under samma period har antalet användningar av e-tidningar ökat med 390 procent och användningen av e-videor med 490 procent. Användningen av bibliotekens e-musikmaterial har dock inte ökat på samma sätt.

Biblioteken har särskilt satsat på köp av barnböcker, på fem år ökade köpen med 20 procent. Detta har ökat barnboksutlåningen med dryga tio procent. Köp av vuxenböcker har däremot minskat med 12 procent och utlåningen av vuxenböcker har minskat med tre procent.

Biblioteken är en betydande aktör som ökar människors välmående, delaktighet och tillhörighet. Biblioteken ordnade mer än 40 000 evenemang som samlade omkring en miljon deltagare.

  Antal evenemang Antal deltagare
Litteratur och främjande av läsning 23 751  455 174
Övriga kulturella evenemang 7 413 263 876
Evenemang med världsåskådnings- eller samhällstema 2 932 90 309
Övriga evenemang 6 413 185 301
Sammanlagt 40 509 994 660

 

Även andra aktörer organiserade nästan 14 000 evenemang i biblioteken.

Biblioteken lär medborgarna digitala färdigheter. I utbildningarna deltog nästan en halv miljon människor.

  Antal utbildningar Antal deltagare
Mångsidiga läsfärdigheter 12 619 266 698
Undervisning i informationssökning, användning av informations- och kommunikationsteknologi och digital teknologi, undervisning i biblioteksanvändning 16 102 189 548
Sammanlagt 28 721 456 246

 

 

Mer information:
överinspektör Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395
fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Biblioteksstatistik https://tilastot.kirjastot.fi/


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta