Regionförvaltningsverket uppmanar alla som arbetar inom social- och hälsovården att aktivt följa med Institutet för hälsa och välfärd THL:s nyheter om infektionssjukdomar

Institutet för hälsa och välfärd följer med coronavirusläget (COVID-19) tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. THL uppdaterar de senaste uppgifterna om hur sjukdomen sprids och anvisningar för att bekämpa smitta på sina webbsidor.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan

 


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta