861 000 euro i statsunderstöd till integrering av invandrare genom idrott

Regionförvaltningsverken har beviljat kommuner och mottagningscentraler 861 000 miljoner euro i utvecklingsunderstöd för integration av invandrare genom idrott. Sammanlagt 30 projekt beviljades understöd, och deras beräknade totala kostnader uppgick till cirka 1,4 miljoner euro. Understödsmottagare var kommuner och arrangörer av mottagningscentralsverksamhet, som i samarbete med olika producenter av idrottstjänster och idrottsorganisationer utvecklar idrottsmöjligheter för invandrare.

Utvecklingsbidraget är avsett för mångkulturell idrott och motion för barn och unga, familjemotion, hälsofrämjande motion för vuxna och för att stödja mångkulturell idrott i sport- och idrottsföreningar.

En specialmålgrupp är flickor och kvinnor och de invandrargrupper som är svårast att nå. Syftet med utvecklingsbidraget är att stöda verkställandet av idrottslagen och lagen om främjande av integration. 

Projekt som beviljats understöd (pdf, 136 kB)


Ytterligare information:
RFV i Södra Finland:
överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
RFV i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
RFV i Lappland: inspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
RFV i Sydvästra Finland: överinspektör Anne Taulu, tfn 0295 018 025
RFV i Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Annika Kattilakoski, tfn 0295 018 817
RFV i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663


E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta