Pyhäranta kommun föreläggs med vite på grund av undermåliga tillfälliga lokaler för ett daghem

Sydvästra Finland

Barnen i daghemmet Satakieli i Pyhäranta har i två år varit placerade i undermåliga tillfälliga lokaler. Eftersom kommunen trots regionförvaltningsverkets krav inte har åtgärdat situationen har regionförvaltningsverket förelagt kommunen ett vite.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland kräver att Pyhäranta kommun senast 14.4.2020 ska ordna med nya tillfälliga lokaler för barnen i daghemmet Satakieli. Kravet har förenats med ett vite om 100 000 euro.

Daghemmet brann i december 2017 och barnen placerades i tillfälliga lokaler i Ihoden koulu. Regionförvaltningsverket inspekterade de tillfälliga lokalerna i augusti 2019 och konstaterade brister som vi krävde att kommunen skulle åtgärda. Brister fanns bl.a. i entré-, wc- och grupputrymmena och personalen saknade sociala utrymmen.

Pyhäranta kommun har fattat olika beslut rörande byggande av ett nytt daghem, men saken har trots detta inte framskridit. I början av december 2019 gick ärendet framåt i och med att kommunfullmäktige fattade beslut om att bygga ett nytt daghem.

I januari 2020 gjorde regionförvaltningsverket en ny inspektion och fick veta att nya barn kommer att placeras i de tillfälliga lokalerna under våren. Vid inspektionen underrättade regionförvaltningsverkets inspektörer kommunen om att de nuvarande tillfälliga lokalerna inte kan användas om antalet barn ökar. Inspektörerna påpekade även att kommunen inte hade åtgärdat alla de brister som regionförvaltningsverket hade konstaterat redan i augusti 2019.

På grund av dessa omständigheter har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förelagt Pyhäranta kommun ett vite.
 

Ytterligare information
överinspektör för småbarnspedagogik Ulla Soukainen, tfn 0295 018 057
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 


Uppdaterad