› Tillbaka till den grafiska version

Webbtillgänglighet
 

Vad är webbtillgänglighet?

En webbplats är tillgänglig om så många personer som möjligt kan använda den så enkelt som möjligt. I och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv kommer kraven på tillgängliga webbplatser att gälla hela den offentliga sektorn. Direktivet innebär i praktiken att alla offentliga aktörer inom en övergångsperiod ska ha webbplatser som uppfyller kriterierna enligt tillgänglighetsstandarden WCAG.
 

Webbtillgänglighetsdirektivet i Finland

Enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska alla ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. I Finland är en nationell lag om tillhandahållande av digitala tjänster under beredning och avsedd att träda i kraft i slutet av 2018. En regeringsproposition (RP 60/2018) om detta har lämnats till riksdagen. I propositionen har det bestämts att Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som har ansvar för att informera om tillgänglighetskraven och övervaka att de följs.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar, vägleder och informerar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller som bäst på att bygga upp sin informations-, väglednings- och tillsynsverksamhet när det gäller kraven på webbtillgänglighet.

Regionförvaltningsverkets uppgift är allmän vägledning, informering och övervakning samt rapportering till EU. Regionförvaltningsverket kommer att tillhandahålla information och allmän vägledning om hur tillgängligheten ska beaktas när webbplatser planeras, skapas och upphandlas.

I den nya enheten för tillgänglighetstillsyn arbetar två överinspektörer och en enhetschef som är jurist.

 

Besvara vår korta enkät om webbtillgänglighet

Besvara gärna vår korta enkät och hjälp oss planera vår information om webbtillgänglighet så att den verkligen är till nytta. I slutet av enkäten kan du lämna din e-postadress om du vill ha information om ämnet av oss i fortsättningen.

Här kan du svara på enkäten
 

Webbtillgänglighetsdagar i november 2018

I november kommer regionförvaltningsverket att ordna utbildningar om webbtillgänglighet där vi presenterar huvuddragen i den nya lagstiftningen och kraven i direktivet. Utbildningarna är gratis. Innehållet i utbildningarna slås fast under de närmaste veckorna, men anteckna datumen i kalendern redan nu!

Utbildningen på svenska kommer att äga rum tisdagen den 11 december i Helsingfors. De andra utbildningar är på finska.

Länk till anmälan.

Datum för webbtillgänglighetsdagarna:

Måndag 5.11. kl. 12 - 16, Tammerfors
Tisdag 6.11. kl. 9 - 13, Kuopio

Måndag 12.11. kl. 12 - 16, Åbo
Tisdag 13.11. kl. 9 - 13, Vasa 

Onsdag 21.11. kl. 12 - 16, Uleåborg
Torsdag 22.11. kl. 9 - 13, Rovaniemi

Onsdag 28.11. kl. 9 - 13, Helsingfors, Böle

Tisdag 11.12. kl. 12 - 16, Helsingfors, Hagnäs, Hagnäskajen 6, Auditorium. En tillgänglig ingång finns på byggnadens baksida, hörslinga finns inte. (Utbildningen på svenska)

  • 12-12.45: Webbtillgänglighet och webbtillgänglighetsdirektivet. Viena Rainio, Emilia Ojala och Johanna Koskela, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  • 12.45-13.20: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten. Jonna Törnroos, finansministeriet 
  • Paus
  • 13.45-14.30: Upphandling av tillgängliga digitala tjänster. Camilla Heikkilä, North Patrol
  • 14.30-15.00: Lättläst är en del av tillgängligheten. Maria Österlund, FDUV
  • 15.00-15.45 Webbtillgänglighet i FPA. Laura Rahka, FPA

Läs mer Minimera

Ta kontakt

Om du vill ta kontakt med oss, skicka oss e-post till adressen webbtillganglighet@rfv.fi. Vi svarar så fort som möjligt.

Uppdaterad