› Tillbaka till den grafiska version

Samisk undervisning

Regionförvaltningsverket i Lappland sköter på riksnivå uppgifter som rör statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som beviljas för undervisning på samiska och i det samiska språket i den grundläggande utbildningen, i gymnasieutbildningen och inom yrkesutbildningen.

Undervisningsväsendets överinspektör har följande uppgifter:

  • att utveckla undervisningen på samiska och undervisningen i det samiska språket
  • att utveckla, styra, följa och utvärdera utbildningen i kommuner i de samiska områdena.
  • elevernas rättsskydd
  • lärarfortbildning
  • internationellt samarbete
  • statsandelarna i undervisningen på samiska

På samiska områden kan samiska vara undervisningsspråk eller läroämne. Samiska kan även studeras som ett frivilligt läroämne, vilket medför fler veckotimmar för eleverna. I gymnasiet kan samiska studeras som modersmål och/eller valfritt språk.

Inom grundläggande utbildning och i gymnasiet bestäms elevens språkprogram av det språkprogram som stöds av kommunen.

Samiska språket i grundläggande utbildning och gymnasieundervisning (PowerPoint-presentation)

 

Kontaktperson:

opetustoimen ylitarkastaja, Kari Torikka, puh. 0295 017 388

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi

Uppdaterad