Romska frågor

I Finland finns det fyra regionala delegationer för romska frågor. Delegationerna har till uppdrag att öka den romska befolkningens möjligheter till deltagande och förbättra deras levnadsförhållanden. Hälften av gruppen ska representeras av romer. Dessutom tar man hänsyn till den regionala aspekten och fördelningen män-kvinnor.

Den romska delegationen har till uppgift att i sin region

  • i syfte att öka jämlikheten följa upp hur den romska befolkningens möjlighet till samhälleligt deltagande och deras levnadsförhållanden utvecklas samt att ge utlåtanden till myndigheterna i dessa frågor
  • ta initiativ och göra framställningar i syfte att förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt i syfte att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen
  • motarbeta diskriminering av den romska befolkningen
  • främja stärkandet av romanispråket och den romska kulturen
  • fungera som ett samarbetsorgan mellan romerna och myndigheterna.


Arbetets fokus ligger på samarbete med intressegrupper och nätverkande med olika myndigheter. Samarbetsaktörer är bl.a. social- och hälsovårdsministeriet, utbildningsstyrelsens grupp för utbildning för den romska befolkningen, kommunerna, församlingarna samt den riksomfattande och de regionala delegationerna för romska ärenden.

De regionala delegationerna arbetar i följande områden:

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde
  • Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde
  • Delegationen som är placerad inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland täcker också Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde
  • Delegationen som är placerad inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland täcker också Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.


Regionförvaltningsverkens överdirektörer utnämner de regionala delegationerna för tre år i taget. Den riksomfattande delegationen för romska frågor arbetar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

 

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad