› Tillbaka till den grafiska version

Anvisning för restauranger (coronavirus)

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om begränsningar restaurangernas verksamhet och tillsyn från och med 1.6.2020. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den.

Anvisningarna är avsedda för restauranginnehavare, personal och myndigheterna. Anvisningarna innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer regionförvaltningsverkets anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

Anvisningen och bilagorna:

Mer information finns också på sidan Vanliga frågor / Restauranger och alkohol

Uppdaterad