Rapportering

Tillståndshavaren ska lämna in en årsrapport i början av det år som följer på rapportåret. Årsrapporterna om detaljförsäljningen sparas i elektronisk form på Valviras webbplats. I årsrapporten antecknas alkoholförsäljningen och livsmedelsförsäljningen. Årsrapporten används bl.a. i rapporteringen och i undersökningar gällande grå ekonomi.

RFV har enligt lagen rätt att få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen. Underlåtenhet att rapportera leder till en sanktionsåtgärd enligt alkohollagen, dvs. en anmärkning, en varning och i upprepade fall att serverings- eller detaljhandelstillståndet återkallas antingen för viss tid eller permanent.

Uppdaterad