Rapportering

Tillståndshavaren ska lämna in en rapport om serveringen till regionförvaltningsverket (RFV) för varje kvartal. Rapporten sparas i elektronisk form på Valviras webbplats senast den tionde dagen i månaden efter rapportperiodens utgång. Tillståndshavaren ansvarar för att rapporten görs utan särskild uppmaning.

I kvartalsrapporten antecknas alkoholförsäljning (cider, long drink, viner och starka drycker), ölförsäljning, matförsäljning samt uppgifter om restaurangpersonalen. Kvartalsrapporten används bl.a. i rapporteringen och i undersökningar gällande grå ekonomi.

RFV har enligt lagen rätt att få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen. Underlåtenhet att rapportera leder till en sanktion enligt alkohollagen, dvs. en anmärkning, en varning och i upprepade fall till att serveringstillståndet återkallas antingen för viss tid eller permanent.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela