Pengar och egendom

 • Konsumentkrediter
  Regionförvaltningsverket har tillsyn över lagenligheten i marknadsföringen av konsumentkrediter på sitt område.
 • Kreditgivare och person-till-person-lån
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland upprätthåller ett riksomfattande register över sådana kreditgivare som erbjuder konsumentkrediter som inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn och förmedlare av person-till-person-lån samt övervakar deras verksamhet.
 • Hittegodsbyråer
  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar tillstånd för hittegodsbyråerna och övervakar deras verksamhet.
 • Pantlåneinrättningar
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar koncessioner för pantlåneinrättningar i hela landet och övervakar deras verksamhet.
 • Indrivningsverksamhet
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar koncessioner för indrivningsbyråer i hela landet och övervakar deras verksamhet.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta