Pengar och egendom

 • Konsumentkrediter
  Regionförvaltningsverket har tillsyn över lagenligheten i marknadsföringen av konsumentkrediter på sitt område.
 • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland upprätthåller ett riksomfattande register över sådana kreditgivare som erbjuder konsumentkrediter som inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn och förmedlare av person-till-person-lån samt övervakar deras verksamhet.
 • Hittegodsbyråer
  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar tillstånd för hittegodsbyråerna och övervakar deras verksamhet.
 • Pantlåneinrättningar
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar koncessioner för pantlåneinrättningar i hela landet och övervakar deras verksamhet.
 • Indrivningsverksamhet
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Regionförvaltningsverket övervakar också att de aktörer som finns antecknade i registret bedriver sin verksamhet lagenligt och iakttar god indrivningssed.
Uppdaterad