Utvärdering av basservicen

Utvärderingen bygger på bibliotekslagen. Regionförvaltningen använder resultaten från utvärderingen för att följa upp tillgången till bibliotekstjänsterna, tjänsternas kvalitet samt om de är ekonomiska. Resultaten av utvärderingen används i det riksomfattande utvecklingsarbetet och lagberedningen.

Målet för senaste bassererviceutvärdering (2015) var tillgängligheten till bibliotekstjänster och särskilt tillgängligheten för barn och ungdomar. Rapporten kan läsas på portalen Patio.

Utvärderingsobjekten inom biblioteksväsendet utses i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.
Förutom utvärderingen av basservicen görs också andra regionala utvärderingar och kommunbesök. Undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken  och biblioteksstatistiken  utgör stöd för bibliotekens självvärdering.

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Uppdaterad

Lagar och förordningar