› Tillbaka till den grafiska version

Utvärdering av basservice

Regionförvaltningsverket (RFV) utvärderar och följer upp den regionala tillgången till likvärdiga basservicen inom ungdomsväsendet. De teman som utvärderas samt kriterierna planeras och bestäms i samarbete med ungdomsenheten vid undervisnings- och kulturministeriet. Utvärdering av basservicen genomförs vart annat år.

För ungdomsväsendets del gäller utvärderingen 2017 det system genom vilket unga har möjligheter att delta och göra sig hörda. Med undersökningen som skickas till kommunerna vill vi ta reda på hur heltäckande systemet är, dess genomslagskraft och om det utvecklas. Valet av utvärderingsobjekt baserar sig särskilt på kommunallagen (410/2015) som trädde i kraft 2015 och ungdomslagen (1280/2016) som trädde i kraft 2017. Undersökningen om basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet kan besvaras i januari 2018. Senaste gång de ungas möjligheter att delta och göra sig hörda kartlades i samband med basserviceutvärderingen var 2007 och 2010.

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet frågeformuläret för att ses på förhand
(Länken tilla frågeformuläret har skickats till kommunernas registreringskontor)

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

genvägar

på andra webbplatser

regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta