Utvärdering av basservice

Regionförvaltningsverket (RFV) utvärderar och följer upp den regionala tillgången till likvärdiga basservicen inom ungdomsväsendet. De teman som utvärderas samt kriterierna planeras och bestäms i samarbete med ungdomsenheten vid undervisnings- och kulturministeriet. Utvärdering av basservicen genomförs vart annat år.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

genvägar