› Tillbaka till den grafiska version

Utvärdering av basservice

Regionförvaltningsverket (RFV) utvärderar och följer upp den regionala tillgången till likvärdiga basservicen inom ungdomsväsendet. De teman som utvärderas samt kriterierna planeras och bestäms i samarbete med ungdomsenheten vid undervisnings- och kulturministeriet. Utvärdering av basservicen genomförs vart annat år.

Den riksomfattande utvärderingen av basservicen inom ungdomsväsendet 2019 riktar sig till de sektorsövergripande samarbetsnätverken för att få veta om de upplever att det finns tillräckligt med tjänster för unga i kommunerna. Enligt ungdomslagens 9 § ska kommunen ha ett nätverk för vägledning av och tjänster för unga eller någon annan motsvarande samarbetsgrupp vars målgrupp är alla unga som bor i kommunen. Denna gång är de sektorsövergripande samarbetsnätverken enligt 9 § i ungdomslagen som besvarar undersökningen.

Undersökningen genomförs i samarbete med nätverket för ungdomsforskning (Nuorisotutkimusverkosto), undervisnings- och kulturministeriet och statens ungdomsråd. Statens ungdomsråd undersöker ungas erfarenheter av om servicen är tillräcklig och sammanställer den i Ungdomsbarometern 2020. Resultaten av basserviceutvärderingen och ungdomsbarometern kan användas i båda publikationerna.

Basserviceundersökningen kan besvaras 1.11.2019 – 15.1.2020.

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne, Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kaija Blom, tfn. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Liisa Sahi, tfn. 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Aino Tormulainen, tfn. 0295 016 807, aino.tormulainen(at)avi.fi
Kirsi Kohonen, tfn. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Linda Mård, tfn. 0295 018 827, linda.mard(at)avi.fi

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Niclas Risku, tfn. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Kirsi-Marja Stewart, tfn. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland:
Hanni Marja, tfn. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Uppdaterad

genvägar

på andra webbplatser