Utvärdering av basservice 

Regionförvaltningsverken följer upp och utvärderar lagenlig och jämlik tillgång till basservice.  Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Undervisnings- och kulturministeriet definierar utvärderingsuppdragen inom bildningsväsendet. 

Det svenskspråkiga och det finskspråkiga undervisningsväsendet utvärderas separat. Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ansvarar för utvärderingen av det svenskspråkiga undervisningsväsendet och bibliotekstjänsterna.  

Rapporter
Regionförvaltningsverkens utvärdering av läget inom basservicen 2013
Basservicen inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2013
Basservicen i Södra Finland 2013
Basservicen i Egentliga Finland och Satakunta 2013

Utvärdering av basservice 2015 (i Patio)

 

 

 
 

 

Regional information


Uppdaterad