Familje- och socialservice

Illustrerande bild - Familje- och socialservice

Regionförvaltningsverket (RFV) är socialvårdens regionala styrnings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet. Myndighetens målsättning är att trygga att befolkningen får goda socialvårdstjänster.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

  1. Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

  2. SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

  3. Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)
     


Regionförvaltningsverket styr och har tillsyn över både kommunala och privata socialvårdstjänster. Myndigheten verkar för regioninvånarnas bästa i samarbete med kommunerna och övriga lokala och regionala aktörer. Det är möjligt att få råd av regionförvaltningsverket, om det finns allvarliga fel eller brister i servicen eller kvaliteten, eller om en klient behandlas osakligt.

Regionförvaltningsverkets verksamhet inom socialservicen styrs av lagstiftningen och verket samarbetar med social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och andra aktörer.

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör:

  • att styra och ha tillsyn över socialvården
  • tillstånd och anmälningar för privata producenter av socialservice (bevilja tillstånd och registrera socialserviceverksamhet)
  • att behandla klagomål.

 

Meddelanden

Regional information

Uppdaterad