› Tillbaka till den grafiska version

Förslag från Idébänken

Över 700 personer skrev ner sitt förslag på idébänken eller understödde något som någon annan hade skrivit genom att rita ett hjärta intill. Vi läste och räknade dem alla, men vi skrev dem inte upp. Nedan finner du några exempel av återkommande teman. Du kan bekanta dig med bänkens alla texter genom ​​bilderna av idébänken. 

Man ska lyssna på barnen riktigt  
- Lyssna och var närvarande.
- Man ska höra unga i beslutsfattandet och fråga deras åsikt i ärenden som  
   gäller dem.
- Det ska vara möjligt att prata om sina egna tankar på svenska.
- Använd barnkonsekvensanalyser.
- Tysta inte ner dem som inte är "main stream".
- Möt var och en som en mänska, som den själv.
- Föräldrar ska vara närvarande och inte på sociala medier. 

 

Ojämlikhet och ensamhet ska minskas
- Minska ekonomisk ojämlikhet.
- Mera gratis fritidsaktiviteter.
- Bättre stöd i föräldraskapet.
- Sommarjobb för alla unga.
- Högre studiestöd.
- Storebrorsgrupper är till stor hjälp om man saknar vänner.
- Egna kompisgrupper för ensamma.
- Sunda lokaler (daghem, skolor).

 

Man måste satsa på utbildning
- Lärarna tillbaka till skolorna.
- Bättre möjligheter till drömstudieplatsen.
- Tillräckligt med kompetenta vuxna per barn.
- Egna läroböcker för alla.
- Mindre grupper.
- Mera skolidrott och konstämnen. 
- Mera kojor till skolorna.
- Eftermiddagsklubbar.
- Skolan får inter vara en prepkurs för konkurrenssamhället – humanism och       solidaritet är nyckeln till en trygg och inspiredande ungdom.

 

Småbarnspedagogiken ska sättas i skick
- Trevlig förskoletant.
- Mindre grupper i småbarnspedagogiken / daghemmen!
- Satsning på förskoleundervisningen.
- Gratis dagvård.

 

Man måste stöda olikhet
- Teckenspråk är min superkraft.
- Stödtjänster ända från rådgivningen till slutet av utbildningen.
- Det ska vara enklare att få vård för psykiska problem.
- Gruppstorlekarna i specialundervisningen mindre eller återinför     
   specialklasserna.
- Tidigt stöd och förebyggande arbete.
- Ungdomsrådgivning ska erbjudas till alla 6–9-klassister – ställen med låg  
   tröskel.
- Ergoterapeuter till daghemmen.
- Mera väglednings- och rådgivningstjänster.
- Translag också för unga.

 

Mera aktiviteter och saker att göra
- Moped.
- Mera stänger. 
- Möjlighet till fritidsaktiviteter för alla barn och unga, oberoende av plats.
- Tillgång till förmånliga / gratis fritidsaktiviteter.
- Mera idrottsanläggningar.
- Mera lekparker.
- Mera aktiviteter i naturen.
- Längre sommarlov.
- Kulturunderstöd för barnfamiljer.

 

Uppdaterad