Räddningsväsendet

 Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på räddningsväsendets service inom sitt verksamhetsområde. Till uppgifterna hör även:

  • att rapportera om tillgången till och nivån på räddningsväsendets service till inrikesministeriet;
  • att bistå inrikesministeriet i ledningen av räddningsverksamheten, anskaffningen av nödvändig information och upprätthållandet av lägesbilden;
  • att delta i planeringen och ordnandet av övningar för storolyckor som främjar samarbetet mellan räddningsverken och övriga aktörer som ingår i räddningsväsendet;
  • att främja samarbetet mellan olika aktörer som ingår i räddningsväsendet inom det egna verksamhetsområdet.

 

Räddningsväsendet

Läs mer Återställa
Uppdaterad