Patio 2.0-systemet

Finansierad av finansministeriet förverkligar Regionförvaltningsverket i Norra Finland utvecklingsprojektet Patio 2.0 som betjänar informationsstyrning och som är en del av en mera omfattande utveckling av informationssystemet. I projektet produceras verktyg för informationsstyrningen för regional- och centralförvaltningens behov. Informationsstyrningens verktyg erbjuder läges-, analys- och beräkningsuppgifter med ett användargränssnitt som har GIS-egenskaper.

Närmare information:

  • projektchef Seppo Suorsa, tfn 0295 017 593, gsm 040 589 7518
    e-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi
Uppdaterad

På andra webbplatser